SocialnaOtgovornost-copy1

Социална отговорност

Ние приемаме наложеното обществено мнение и схващането на медицината, че нашите продукти могат да бъдат вредни и рискови за човешкото здраве. Отнасяме се отговорно към своите задължения спрямо обществото и здравето на хората. Нямаме за цел да стимулираме създаването на нови пушачи. Но на онези, които вече са взели това решение за себе си, се опитваме да предложим възможно най-добри и максимално безвредни продукти. Всички наши производствени и маркетингови дейности са съобразени с действащите законови норми и разпоредби за ограничаване на тютюнопушенето. Намираме се в непрестанен диалог с регулиращите държавни органи в опит да бъдат постигнати справедливи, приложими и ефективни мерки, ненарушаващи правото на личен избор на пушачите и икономическите права на производителите.