За нас

leaf

22.11.1918 е официално приета за дата на основаване на нашата компания, но корените на марката „Слънце” могат да се проследят до 1875 година. Оттогава дейността продължава без прекъсване под различни юридически лица и форми. На 16.12.1970 е открит новият Тютюнев комбинат „Слънце”, чийто пряк продължител е „Слънце Стара Загора Табак” АД.

Информация за Акционери


 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА АКЦИОНЕРИТЕ